Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Polityka prywatności Lyca Mobile

1. WITAMY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI!

Lyca Mobile zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa informacji osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśni Państwu:
w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe na tej stronie internetowej, w tym wszelkie informacje dostarczone przez Państwa podczas zakupu naszych produktów lub usług, zapisywania się do komunikacji marketingowej lub udziału w naszych konkursach.
przysługujące Państwu prawa odnośnie prywatności oraz
w jaki sposób chronią Państwa przepisy prawa.
Niniejszą politykę prywatności przedstawiono w formacie warstwowym, dzięki czemu można wybrać poszczególne zagadnienia, które Państwa interesują.

Alternatywnie, streszczenie dokumentu znajduje się tutaj

2. O NAS

My, Lyca Mobile Sp. z o.o., działamy na terenie Polski. Oferujemy naszym klientom rozmowy krajowe i międzynarodowe, wiadomości tekstowe i przesyłanie danych. Użycie „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej polityce prywatności oznacza odniesienie do odpowiedniego podmiotu Lyca Mobile, odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych.

3. JAKIE DANE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT?

Dane osobowe to wszelkie informacje na temat osoby, dzięki którym można ją zidentyfikować. W ich skład nie wchodzą dane, z których usunięto informacje o tożsamości osoby (są to tzw. dane zanonimizowane).
Możemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać oraz przesyłać różne rodzaje danych osobowych na Państwa temat, zgrupowanych w następujący sposób:

Dane potwierdzające tożsamość osoby w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, język.

Dane kontaktowe,, czyli adres e-mail, numer telefonu, pełny adres.

Dane finansowe, w tym szczegóły konta bankowego i karty płatniczej (w przypadku zakupu naszych produktów lub dokonywania płatności bezpośrednio do nas, na przykład na naszej stronie internetowej).

Dane rozliczeniowe (bilingowe) zawierające informacje na temat płatności za produkty i usługi zakupione od nas.

Dane techniczne, czyli adres IP, dane z logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny oraz platforma, z której korzystacie Państwo do wejścia na naszą stronę internetową.

Dane profilowe, takie jak nazwa użytkownika i hasło, dokonane przez Państwa zakupy, zainteresowania i preferencje.

Dane użytkowania, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej strony internetowej, produktów i usług, rejestry z doładowań i rozmów, z uwzględnieniem danych o połączeniach i lokalizacji.

Dane marketingowe w tym Państwa preferencje odnośnie otrzymywania informacji marketingowych od nas oraz innych podmiotów Lyca (zgodnie z Państwa wyborami i po uprzednim wyrażeniu zgody), a także Państwa preferencje dotyczące komunikacji.

Dane z obsługi klienta, czyli Państwa opinie, wypełnione ankiety oraz nagrania z poczty głosowej.

Jeżeli prawo zobowiązuje nas do gromadzenia danych, a Państwo nie dostarczycie ich na nasze żądanie (w tym danych do aktualizacji lub weryfikacji), to nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu naszych produktów lub usług. Być może będziemy musieli również anulować dostarczenie naszych produktów lub usług. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, to zostaniecie Państwo o tym uprzednio poinformowani.

4. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Do gromadzenia danych od Państwa i na Państwa temat korzystamy z różnych metod, w tym: Pośredniego wzajemnego oddziaływania poprzez naszych niezależnych dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Bezpośredniego wzajemnego oddziaływania. Państwa dane osobowe są nam przekazywane poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej oraz w komunikacji listownej, telefonicznej, e-mailowej lub innej. Państwa dane osobowe są gromadzone podczas: zakupu naszych produktów lub usług; tworzenia konta na naszej stronie internetowej; zapisywania się do naszych usług lub komunikacji; zamawiania naszej komunikacji marketingowej; brania udziału w konkursach, promocjach lub ankietach; lub przekazywania nam swoich opinii. pobierania naszych aplikacji. Technologie zautomatyzowane lub wzajemne oddziaływanie. W czasie pobytu na naszej witrynie internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne na temat Państwa sprzętu, działań w sieci i zwyczajów dotyczących korzystania ze strony. Dane te gromadzone są poprzez pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką korzystania z plików cookies.

5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa informacje osobowe będą przetwarzane tylko z poszanowaniem obowiązującego prawa. Najczęściej będzie to miało miejsce w następujących sytuacjach:

  • Gdy musimy wykonać warunki zawieranej lub zawartej z Państwem umowy.
  • Jeżeli jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, Państwa interesów oraz gdy Państwa podstawowe prawa nie mają charakteru nadrzędnego.
  • Gdy musimy wypełnić zobowiązania prawne lub regulacyjne.

Poniżej znajduje się opis wszystkich metod, z których zamierzamy korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz właściwe podstawy prawne, o które oparte są nasze działania. Tam, gdzie ma to zastosowanie, określiliśmy również jakie są nasze uzasadnione interesy. Należy zwrócić uwagę na to, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od celu, dla którego gromadzone są te informacje.

Cel Rodzaj danych Podstawa prawna do przetwarzania danych, w tym uzasadniony interes
Zarejestrowanie Państwa jako nowego klienta (a) identyfikacja (b) kontakt Wykonanie warunków umowy z Państwem i tam, gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
Dostarczenie Państwu produktów i usług, w tym: Zarządzanie płatnościami Pobieranie należnych nam pieniędzy (a) identyfikacja (b) kontakt (c) finansowy (d) rozliczenia (billing) (a) Wykonanie warunków umowy z Państwem (b) Niezbędne dla naszych prawnych interesów (odzyskanie należnych nam płatności)
W celu zarządzania relacjami z Państwem oraz administrowania Państwa kontem, w tym: • Informowania Państwa o zmianach warunków lub polityki prywatności • Wykrywania i zapobiegania przestępstwom i oszustwom • Prośby o pozostawienie opinii lub wzięcia udziału w ankiecie • Zarządzaniu wszelkiego rodzaju obawami, zgłoszonymi przez Państwa do naszego działu obsługi klienta • Kontroli jakości i monitorowania (a) identyfikacja (b) kontakt (c) profil (d) marketing i komunikacja (e) obsługa klienta (f) użytkowanie (a) wykonanie warunków umowy z Państwem (b) wypełnianie zobowiązań nałożonych prawem (c) niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aktualizacja danych oraz badanie tego, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Umożliwienie Państwu udziału w konkursach lub wypełnianie ankiet (niemających charakteru promocyjnego) (a) identyfikacja (b) kontakt (c) profil (d) użytkowanie (e) marketing i komunikacja (a) wykonanie warunków umowy z Państwem (b) niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie tego, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwój oraz rozwijanie naszej działalności)
Prezentacja Państwu produktów i usług Wypełnianie ankiet (o charakterze promocyjnym) (a) identyfikacja (b) kontakt (c) marketing i komunikacja (d) profil ((a) uzasadniony interes przetwarzania danych marketingowych (rozwijanie naszej działalności) i zgoda na wysyłanie elektronicznej komunikacji marketingowej do nowych klientów lub poleganie na istniejącej relacji z klientem w celu wysyłania elektronicznej komunikacji marketingowej
Wykorzystanie analizy danych w celu udoskonalenia naszej strony internetowej, produktów/usług, działań marketingowych, relacji i doświadczeń z klientami (a) techniczne (b) użytkowanie Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (ustalanie typu klienta dla naszych produktów i usług, aktualizacja strony internetowej, rozwój działalności oraz informowanie o naszej strategii marketingowej)
Formułowanie sugestii i zaleceń na temat produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować (a) identyfikacja (b) kontakt (c) techniczne (d) użytkowanie (e) profil Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (ulepszanie produktów/usług Lyca Mobile oraz rozwijanie naszej działalności)

Marketing Jeżeli została wyrażona zgoda na otrzymywanie lub po zakupie produktów lub usług Lyca Mobile, będziecie Państwo otrzymywali od nas komunikację marketingową. W każdym przypadku, nie złożyli Państwo rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikacji odnośnie produktów i usług innych podmiotów Lyca, to również będzie ona do Państwa wysyłana.

6. W JAKI SPOSÓB MOŻNA USTAWIAĆ PREFERENCJE ODNOŚNIE MARKETINGU?

Jeśli masz pytania, lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Lyca Mobile , skontaktuj się z nami. Wielojęzyczny zespół Lyca Mobile jest dostępny w godzinach od 9 do 18 od poniedziałku do soboty. wybierz 322(93#) z telefonu Lyca Mobile Opłaty: Czas oczekiwania : BEZPŁATNY Opłata za minutę połączenia: 19gr/min (Pierwsze 4 minuty są płatne). Wybierz 323 z telefonu Lyca Mobile w sprawie rejestracji Opłaty:Połączenie jest bezpłatne Możesz również wybrać 729 200 322 dzwoniąc z innego numeru lub +48 729 200 322 jeśli przebywasz za granicą. Opłaty: Opłaty za połączenie mogą się różnić w zależności od operatora. Wypełnij formularz poniżej lub wyslij maila na adres cs@lycamobile.pl Można również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta aby poinformować nas o tym, czy chcecie Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mailowe, tekstowe lub poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazywanych nam przy zakupie produktu/usługi lub z innego powodu.

7. KOMU UJAWNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy przekazać Państwa dane osobowe innym stronom wymienionym poniżej, w następujących celach: Innym podmiotom związanym z Lyca pod wspólną kontrolą (zwanym dalej „podmiotami Lyca”), oferującym usługi uzupełniające, takie jak telefoniczne centrum obsługi klienta, na potrzeby realizacji Państwa zamówień oraz w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii. Innym podmiotom Lyca, którym wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej odnośnie produktów i usług Lyca, innych niż Lyca Mobile. Zewnętrznym stronom trzecim, dostarczającym usługi wsparcia technicznego/IT, usługi centrum danych oraz wsparcie telefonicznego centrum obsługi klienta. Organom nadzorującym i sądowniczym, którym należy zgłaszać przetwarzanie danych w określonych przypadkach. Jeżeli dojdzie do zmian w działalności naszej firmy poprzez sprzedaż, transfer lub fuzję, to nowi właściciele będą mogli przetwarzać Państwa dane osobowe w ten sam sposób, przedstawiony w niniejszej polityce prywatności. Tam, gdzie ma to zastosowanie, będziemy wymagali od zewnętrznych stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz traktowania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Nie udzielamy świadczącym usługi stronom trzecim zezwolenia na przetwarzanie Państwa danych osobowych na ich własne potrzeby. Będą mogły to robić jedynie dla określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami.

8. GDZIE PRZESYŁANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Siedziby niektórych z naszych dostawców usług znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dlatego przetwarzanie przez nich Państwa danych będzie oznaczało przesłanie informacji poza teren EOG. Każde przesłanie Państwa danych poza EOG będzie objęte podobnym stopniem protekcji, poprzez zapewnienie takich środków ochronnych, które nie spowodują dla Państwa szkody. W szczególności, Lyca Mobile korzysta z centrów pomocy telefonicznej, zarządzanych przez spółkę stowarzyszoną, które zlokalizowane są w Maroko i na Filipinach. Lyca Mobile korzysta z dostawcy usług technicznych z siedzibą w Indiach. Korzystamy z określonych umów, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniających danym osobowym taką samą ochronę jaką posiadają one w Europie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Komisji Europejskiej: Modelowe umowy przesyłania danych osobowych do państw trzecich. Podejmiemy właściwe kroki w celu zapewnienia tego, że Państwa prawa odnośnie prywatności są co najmniej zgodne z wymaganiami prawa UE, z uwzględnieniem środków ochronnych od takich stron trzecich, wymienionych w umowie pomiędzy nami, w celu ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o skontaktowanie się z właściwą infolinią, zajmującą się kwestiami ochronnymi, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych mechanizmów, wykorzystywanych przez nas podczas przesyłania Państwa danych poza EOG.

9. JAK BEZPIECZNE SĄ U NAS PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, zmianą, wykorzystaniem lub uzyskaniem dostępu przez osoby nieupoważnione lub im ujawnione. Ponadto, dostęp do Państwa informacji osobowych został ograniczony personelowi, agentom, wykonawcom oraz innym stronom trzecim, które ich potrzebują. Państwa dane osobowe będą przez nich przetwarzane jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami i są one objęte tajemnicą zawodową.

Wdrożyliśmy procedury, mające na celu rozwiązywanie problemów związanych z wszelkimi podejrzeniami naruszenia bezpieczeństwa danych, a o wszystkich takich przypadkach, zgodnie z wymogami prawa, poinformujemy Państwa oraz właściwy organ nadzoru.

10. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa informacje osobowe przechowywane są tylko przez taki okres czasu jaki to jest niezbędne, aby zrealizować cele, na które zostały one zgromadzone, w tym spełnienie zobowiązań prawnych.

Szczegóły okresów przechowywania dla różnych aspektów danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, dostępnej na żądanie poprzez skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta (patrz dane kontaktowe poniżej).

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być zanonimizowane (dzięki czemu nie są już z Państwem powiązane) na potrzeby badawcze lub statystyczne. Informacje mogą być wtedy przetwarzane bezterminowo, bez konieczności informowania Państwa o tym.

11. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ODNOŚNIE PRYWATNOŚCI?

W niektórych przypadkach, na mocy prawa o ochronie danych, posiadacie Państwo następujące uprawnienia:
Dostęp do własnych danych osobowych – w ten sposób można uzyskać informacje osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, oraz sprawdzić to, czy są one przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Korekta własnych danych osobowych – w ten sposób można poprawić informacje, które są niepełne lub niedokładne. Nowe dane, dostarczone przez Państwa, mogą wymagać weryfikacji.

Usunięcie własnych danych osobowych – w ten sposób można zażądać usunięcia lub skasowania informacji osobowych, gdy nie ma już żadnego powodu do ich dalszego przetwarzania. Posiadacie Państwo również prawo do zwracania się z prośbą o usunięcie informacji osobowych, korzystając z prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych (patrz poniżej), tam, gdzie Państwa informacje były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy do usunięcia danych zobowiązuje Państwa obowiązujące miejscowe prawo.

Należy zauważyć, że nie zawsze będziemy w stanie zastosować się do Państwa wniosków o usunięcie danych, ze względu na określone przyczyny prawne, o których, jeżeli będą dotyczyć, zostaniecie poinformowani w chwili składania wniosku.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych – z tego prawa można skorzystać, gdy posiadamy uzasadniony interes oraz istnieją szczególne przesłanki w odniesieniu do Państwa sytuacji, z powodu których zgłoszony zostanie taki sprzeciw, mające wpływ na Państwa podstawowe prawa i swobody obywatelskie. Posiadacie Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy zademonstrować, że posiadamy uzasadnione powody do przetwarzania Państwa informacji, nadrzędne wobec Państwa praw i swobód obywatelskich.

Ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych – w ten sposób mogą Państwo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: (a) gdy chcą Państwo abyśmy zweryfikowali poprawność danych; (b) gdy przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z obowiązującym prawem, ale Państwo nie chcą aby dane informacje zostały usunięte; (c) gdy Państwo chcecie, abyśmy nadal przechowywali dane, które nie są nam już potrzebne, w celu ustalenia, korzystania lub bronienia roszczeń prawnych; lub (d) wyraziliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, ale musimy ustalić, czy posiadamy nadrzędne i uzasadnione powody do ich wykorzystania.
Przesłanie własnych danych osobowych – w ten sposób można zażądać przesłania informacji osobowych do Państwa lub strony trzeciej. Przekażemy Państwu, lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej, dane osobowe w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do przetwarzania maszynowego.

Należy zauważyć, że to prawo odnosi się wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których przetwarzanie wyrazili Państwo początkowo zgodę lub gdy te dane wykorzystano w celu wypełnienia z Państwem warunków umowy.

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z praw wymienionych powyżej, to prosimy o wysłanie wniosku na adres mydata@lycagroup.com

Usługa zwyczajowo zwolniona od opłat

Dostęp do własnych danych osobowych (oraz korzystanie z wszelkich innych praw) są bezpłatne. Jeżeli Państwa wniosek o dostęp jest ewidentnie bezzasadny lub przesadny, to możemy pobrać uzasadnioną opłatę. Alternatywnie, możemy odmówić dostarczenia żądanych informacji.

Czego możemy od Państwa potrzebować

W celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących praw), możemy poprosić o udzielenie określonych informacji. Są to środki bezpieczeństwa, które mają na celu upewnienie się, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nieuprawnionej osobie. Aby przyśpieszyć udzielenie Państwu odpowiedzi, możemy kontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Termin na udzielenie odpowiedzi

Staramy się odpowiedzieć na wszelkie uzasadnione wnioski w ciągu miesiąca. Jeżeli wniosek jest bardziej złożony lub jeśli złożono więcej niż jedno zapytanie, to uzyskanie odpowiedzi może zająć ponad miesiąc. W takim przypadku, zostaniecie Państwo o tym uprzednio zawiadomieni i na bieżąco informowani.

12. JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?

Można kontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem 322 z każdego konta Lyca Mobile lub 729 200 322 z numerów należących do innych operatorów. Można również wysłać e-maila do działu obsługi klienta na adres cs@lycamobile.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie https://prepay.lycamobile.pl/po/contactus. Do odpowiadania na pytania związane z niniejszą polityką prywatności powołaliśmy inspektora ochrony danych (DPO). W przypadku pytań o naszą politykę prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem ochrony danych na adres DPO@Lycagroup.com. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, macie Państwo zawsze prawo do złożenia skargi właściwemu organowi nadzorczemu. Przed skontaktowaniem się z organem nadzorczym, chcielibyśmy jednak zapoznać się z wyrażanymi przez Państwa obawami, dlatego prosimy o uprzednie skontaktowanie się z nami. Zmiany niniejszej polityki prywatności W celu uwzględnienia zmian w prawie odnośnie ochrony danych, dokonaliśmy aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poprzednie wersje dokumentu dostępne są tutaj

13. Kryteria rejestracji karty SIM

By móc korzystać z naszych usług, najpierw musisz zarejestrować oraz aktywować swoją kartę SIM. By przekonać się, że karta działa poprawnie, musisz także wykonać połączenie, wysłać SMS i / albo wykorzystać internet w swoim kraju (zgodnie z kodem kierunkowym kraju w twoim numerze telefonu). Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, upewnij się, czy masz wystarczające środki na koncie.

Inne Usługi